輪椅在公車上最容易翻摔的狀況!

Lûn-í tī kong-chhia-téng siōng-gâu péng-po̍ah ê chêng-hêng!

  1. Ū-ê chiòng-gāi-chiá bô-hong-piān hâ an-chôan-tòa, nā chē hôaiⁿ-hiòng ê sî-chūn, chhian-bān kì-tit lûn-í “ǹg chhia-thâu hong-hiòng” hit-pêng ài khò-tiâu kò͘-tēng-mih, bē-sái làu-khang.
    有些障礙者不方便繫安全帶,若採橫向坐時,千萬記得輪椅「向車頭方向」一側要緊貼固定物,不可留空間。
  2. Chhiú-sak-lûn-í ki-pún-siōng sī tāng-thâu-khin, koh-khah gâu péng-po̍ah.
    手推輪椅基本上是頭重腳輕,更容易翻摔。

鄭豐喜基金會
無障礙行動總監 林文華

2018/12/15