InSight 探測任務,登陸火星直播。

InSight thàm-chhek jīm-bū, teng-lio̍k hóe-chheⁿ ti̍t-pò͘.

InSight thàm-chhek jīm-bū, ī-tēng Tâi-pak sî-kan 11/27 3:53am teng-lio̍k hóe-chheⁿ.
InSight 探測任務,預定於台北時間 11/27 3:53am 登陸火星。

--- 延伸閱讀 ---

聯盟號在半空中任務失敗,太空人緊急降落。 | euronews

Liân-bêng-hō tī pòaⁿ-khong-tiong jīm-bū sit-pāi, thài-khong-jîn kín-kip kàng-lo̍h.

Poe-óng ISS ê So͘-gô Liân-bêng-hō MS-10 thài-khong-chûn, hóe-chìⁿ hoat-siā liáu-āu hù-thui-chìn-khì hoat-seng kò͘-iūⁿ chō-sêng jīm-bū sit-pāi, thài-khong-jîn khé-tōng kín-kip tô-seng-hē-thóng sêng-kong kàng-lo̍h Ha-sat-khek kéng-lāi.
飛往國際太空站的蘇俄聯盟號 MS-10 太空船,火箭發射後副推進器發生故障造成任務失敗,太空人啟動緊急逃生系統成功降落哈薩克境內。

--- 延伸閱讀 ---

台灣本土火箭 要讓太空旅行夢想成真 | 吳宗信 Jong-Shinn Wu | TEDxTaipei

Tâi-ôan pún-thó͘ hóe-chìⁿ, bé hō͘ thài-khong-lí-hêng bāng-sióng piàn–sêng-chin.

--- 延伸閱讀 ---