SpaceX 商用載人太空船,逃生測試成功。

SpaceX siong-iōng chài-lâng thài-khong-chûn, tô-seⁿ-chhek-chhì sêng-kong.

相關閱讀

蔡英文總統連任成功,勝選感言。

Chhòa E.B. chóng-thóng liân-jīm sêng-kong, tòng-sóan ián-soat.

相關閱讀

中國未來三十年,經濟回歸基本面。

Tiong-kok bī-lâi 30-nî, keng-chè hôe-kui ki-pún-bīn.

相關閱讀

川普出手「維穩」香港

Trump chhut-chhiú “ûi-ún” Hiang-káng.

相關閱讀

看懂《香港人權與民主法案》的威力

Khòaⁿ-bat “Hiang-káng-jîn-kôan-í-bîn-chú-hoat-àn” ê ui-le̍k.

相關閱讀