SpaceX 商用載人太空船,逃生測試成功。

SpaceX siong-iōng chài-lâng thài-khong-chûn, tô-seⁿ-chhek-chhì sêng-kong.

You may also like

「福衛七號」升空、施放,全紀錄。

FORMOSAT-7/COSMIC-2 seng-khong, si-hòng, chôan-kì-lo̍k.

閱讀全文〈「福衛七號」升空、施放,全紀錄。〉

You may also like

「藍色起源」重複使用的載人火箭 NS-11 試射任務超完美演出。

Blue Origin tiōng-ho̍k-sú-iōng ê chài-lâng hóe-chìⁿ NS-11 chhì-siā jīm-bū chhiau-ôan-bí ián-chhut.

You may also like

懷特曼空軍基地上的 B-2 轟炸機

Whiteman AFB thâu-téng ê B-2 hong-chà-ki.

Chêng-kàu-taⁿ, chí seng-sán 21-tâi B-2 Iu-lêng chiàn-lia̍k-hong-chà-ki, mā-sī chôan-kiû ûi-it ê le̍k-chong hong-chà-ki; Chú-iàu pò͘-sū tī Bí-kok Whiteman AFB.
至目前為止,只生產 21 架 B-2 幽靈戰略轟炸機,也是全球唯一的匿蹤轟炸機;美國懷特曼空軍基地為主要佈署。

閱讀全文〈懷特曼空軍基地上的 B-2 轟炸機〉

You may also like

福衛七號搭機赴美全程低溫控制,將乘獵鷹重型火箭發射升空。 | TechNews

FORMOSAT-7 chiūⁿ-ki-hù-Bí chôan-thêng kē-un khòng-chè, chiong sêng-tah Falcon Heavy hóe-chìⁿ hoat-siā seng-khong.

20190415 福衛七號搭機赴美全程低溫控制,將乘獵鷹重型火箭發射升空。

資料來源:TechNews

You may also like