天主教,下重手拔台灣文化的根!

Thian-chú-kàu, hē-tāng-chhiú chhò Tâi-ôan-bûn-hòa ê kin!

Tī Tiong-kok, Thian-chú-tn̂g ē-hō͘ kiōng-sán-ke̍k-kôan kiông-thiah!
Tī Tâi-ôan, Thian-chú-tn̂g sī siáⁿ-lâng lâi kiông-thiah?
在中國,天主教堂會被共產極權強拆。
在台灣,天主教堂是被誰強拆?

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/6/8

--- 延伸閱讀 ---

傳統白話字 POJ

Thôan-thóng Pe̍h-ōe-jī (POJ)

Tang-sî góa chiah-ē khai-sí lâi-iōng thôan-thóng Pe̍h-ōe-jī (POJ)? Chi̍t-ê tī-leh thâu-khak-óaⁿ gô-chin-kú ê būn-tê.
何時開始學用傳統白話字?一個在腦中盪了很久的老問題。

Tī sè-hàn-sî, put-sî khòaⁿ-tio̍h a-má tī tha̍k Lô-má-jī ìn-ê tōa-pún-chheh, góa ôan-chôan lóng sa-bô-cháng, sui-bóng góa ē-hiáu tha̍k Hàn-jī ìn-ê pò-chóa. Óa tī a-má piⁿ-á, it-ti̍t kám-kak ka-tī sī chhiⁿ-mî-gû.
小時候就常看到祖母在讀「羅馬字」印的書籍,但我卻完全看不懂,雖然我會讀漢文字印的報紙。在祖母身邊,一直讓我感覺自己是個「文盲」。

Chêng-chām chiong-î hō͘-góa hē-koat-sim, ná-ē-sái su a-má? Góa beh siá-chhut POJ bûn-chiuⁿ.
終於讓我下定決心,一定不能輸給祖母,我要寫出 POJ 文章。

Bāng-lō͘ sè-kài khak-si̍t hong-piān, góa sa-tio̍h nn̄g-hāng ke-si.
網路世界果然便利,我得到兩件工具。

 1. Tha̍k-kòe WikiMedia lāi-té ê “Pe̍h-ōe-jī” bûn-kiāⁿ, hō͘-góa koat-sim beh-kā o̍h-khí-lâi.
  細讀維京百科裡的《白話字》文件,讀完後更讓我決定要學好。

20180324 白話字 維基百科

 1. chi̍t-ê chin-hong-piān chhiau-chhut iōng-jī ê bāng-ia̍h Tw-Ch Tâi-bûn Hàn-bûn Jī-tián.
  一個非常方便查找白話字的 Tw-Ch 台文中文辭典網頁。

沒想到白話字這麼容易學起來。
Bô-gî-ngō͘ POJ chiah-kán-tan to̍h o̍h-ē-hiáu.

Lim Bun-hoa (林文華) 2018/3/24

--- 延伸閱讀 ---

說出為保存「礁溪文聲復健院」的想法

三十多年前,我陪文聲「小」朋友淑玉再次回文聲看羅神父,神父看到我見面就叮嚀「咱台灣人著愛講台語」,從此這話深深印入我心。也讓我至今與人交談包括家人、兒孫,我都習慣用台語。

這位來自荷蘭服務台灣超過半世紀的羅文思神父,上月 14 日在退休離台前的最後致詞:「我說咱家的話好嗎?咱家的話就是講台語 ……」讓人聽了實在感動!羅神父竟然堅持到最後一刻還是講台語。

我們都知道,語言是文化的根基,羅神父一直憂心台語會消失,總是見到人就不斷叮嚀「咱台灣人著愛講台語」。羅神父是如此珍惜文化資產可想而知,所以這堆四五十歲的文聲「小」朋友也體會到「羅神父一定樂見存在已有 46 年的文聲復建院能夠被妥善保存下來」,文聲已是全台灣人的珍貴公共財。

我們要告訴全球旅客,知名的旅遊勝地礁溪不是只有「泡腳洗澡溫泉旅館」,這裡還是個「人文古鄉」。

呼籲保存文聲復建院理由:

 • 1971 年羅神父等創設至今,文聲復健院存在已 46 年了,這裡是台灣很重要的小兒麻痺症復健史縮影。
 • 文聲復健院曾擔任來自全台千餘小兒麻痺症患者家庭的教育養護、醫療協助、復健 … 等。幫助這麼多的小朋友獲得最先進的醫療復健資訊與途徑。
 • 一位來自荷蘭的神父畢生奉獻於此 10/17 終了回國,他的偉大故事將會永遠流傳於台荷之間。相信荷蘭觀光客們會很樂意來此回顧,只要適當活化該建築,這裡會是很重要的國際文化景點。
 • 一座存在近半世紀的建築很寶貴,充滿「國際感動故事」的老建築更是台灣的寶貝,若能登錄歷史建築給予妥善保存,其生命將會延續發光,未來更會是宜蘭的珍貴古蹟。
 • 如果文聲復健院被拆掉或改建其他用途,羅神父感人的故事將跟著被遺忘掉。

妥善保存文聲復健院的重大意義:

 • 半世紀前的台灣突然被小兒麻痺症肆虐,當局及無數家庭束手無策人心惶惶;所幸之後獲得國際大力投入醫療資源,才讓小兒麻痺症獲得預防與控制,無數存活者卻又飽受後遺症之苦;復健之路萬分艱辛。幸得一波波國際持續支援,逐步建立起台灣的復健醫療體系。
 • 小兒麻痺症已在台灣絕跡多時,但這是台灣很重要的歷史頁也是醫療史。至今台灣還未見「小兒麻痺博物館」好讓這批散落各處的寶貴文物得以保存,實在可惜。文聲復健院或許可以名正言順成為小兒麻痺博物館,因現在這裡就是個小兒麻痺人文縮影。
 • 院內有座完整保存的水療池,是當年最頂尖的也是全台唯一「溫泉水療池」,若沒被保留下來,真的會很惋惜;幾乎每個小兒麻痺患者的復健過程都會歷經水療。
溫泉水療池老照片 溫泉水療池現況

我們肯定一直以來宜蘭縣政府文化局為保存文化資產所作的努力,讓宜蘭成為在地文化豐富的寶地。我們也觀察到幾個比文聲復建院年紀更輕的文化資產被疼惜著,這是宜蘭人無上的驕傲。

 • 頭城鎮林曹祖宗之墓 1973 (縣定古蹟)
 • 蘇澳鎮舊垃圾焚化場 1980 (歷史建築)
 • 羅東林區管理處舊檢車庫 1971 (歷史建築)

文化資產保存的省思

「文聲復健院」不是信仰中心,原本就比較不會受到眾人出錢出力善加養護,其生命是十分脆弱的;但其文化價值並不亞於雕梁畫棟的雄偉建物。

我們呼籲「歷史空間審議委員會委員們」能注意到未來的局面,我們不希望人們說到古蹟就只想到「廟、教堂或日本人辦公、宿舍」的刻板印象。

Lim Bun-hoa (林文華) 2017/11/7


--- 延伸閱讀 ---